Veri Güvenliği

İŞLETMENİZİ GELİŞTİRİN

Veri Güvenliği Nedir?

Veri güvenliği, verilerin yetkisiz erişime karşı korunması olarak tanımlanır. Veri güvenliğinde en önemli odak noktası kişisel veya kurumsal verileri korurken gizliliğini sağlamak ve bütünlüğünü doğrulamaktır.

Veri Güvenliğinde Ana Unsurlar

Veri güvenliği üç ana unsur üzerine kuruludur. Bu üç unsurun da yerine getirilmesi ile veri güvenliği ortaya çıkar. Aksi takdirde veri güvenliğinden söz edilemeyeceğini hatırlatmak isteriz. Bu üç ana unsur ise verinin gizliliği, verinin bütünlüğü ve verinin kullanılabilirliği olarak sıralanır.

GİZLİLİK: Hassas verilerin yetkisiz kişilerden veya yetkisiz erişimlerden korumak.

BÜTÜNLÜK: Bilgilerin kasıtlı veya tesadüfi şekilde değiştirilmesini engellemek.

KULLANILABİLİRLİK: Gerektiği zaman yetkili kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasıdır.

NEDİR?

ANA UNSURLAR NELERDİR?

NASIL SAĞLANIR?


Veri Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Bilginin güvenliğini sağlamak açısından elektronik ortamlarda alınan en önemli tedbir şifrelerdir. Ancak bu kimi zaman yeterli olmaz ve elektronik sistemlerinin siber saldırılara karşı dayanıklı olması da gerekir. Şifre ile korunan dosya ve verilerin fiziksel açıdan da erişime açık olmamamsı gerekir. Bunun için en doğru yöntemlerden biri yetkilendirmedir. Böylece, hangi bilgiye kimin eriştiği veya erişebileceği belirlenir. Yetkisiz giriş çıkışların yapılması engellenir.