Kestirimci Bakım

İŞLETMENİZİ GELİŞTİRİN

Kestirimci Bakım Nedir?

Kestirimci bakım, planlanmamış bakım ihtiyaçlarının önüne geçilmesi ve üretim hattındaki plansız duruşların engellenmesi için veri analizi araçları ve teknikleri kullanılarak; ekipman ve süreçlerdeki olası kusurların ya da anomalilerin tespit edilmesini sağlayan yöntemdir.

Kestirimci bakımın öncelikli amaçları;

  • Beklenmeyen arızaların sayısını en aza indirmek ve ekipmanların çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak.
  • Bakım işlemlerine harcanan zamanı optimize ederek, operasyonel maliyetleri azaltmak.
  • Ekipman bakımlarının yalnızca gerektiği zaman yapılmasını sağlamak ve gereğinden fazla bakım yaparak zaman kaybetme olasılığını ortadan kaldırmak.
  • Uzun vadeli bakım maliyetlerini azaltmak ve üretim yapılabilen süreyi en üst düzeye çıkararak kâr artışı sağlamaktır.

 

Kestirimci Bakım Nasıl Çalışır?

Kestirimci bakım, ekipmanların performansını gerçek zamanlı olarak değerlendirmek için veri toplama terminali ve sensörlerinden topladığı verilerden faydalanır. Nesnelerin interneti (IoT) teknolojisinden yardım alarak, ekipmanlara ait verileri toplamak ve analiz etmek için doğru araçları sağlar. Kestirimci bakım ile elde edilen bu veriler, dikkat edilmesi gereken alanların tanımlanmasına olanak tanır.

NEDİR?

NASIL ÇALIŞIR?

NASIL UYGULANIR?


Kestirimci Bakımı İşletmenizde Nasıl Uygulayabilirsiniz?

Kestirimci bakım için sağlam bir zemin hazırlamak, uygulamaların yıllarca sürdürülebilir olması için oldukça önemlidir. Basit dönüşümler ile başlamak ve işletmeniz yeni teknolojilere uyum sağladıkça ölçeği büyütmek doğru bir yöntemdir.

İşletmenizin kestirimci bakım uygularken atması gereken genel adımları sıraladık:

1- Kritik Ekipmanları Belirleyin

Programa dahil edilecek kritik ekipman ve sistemleri belirleyerek başlayın. Üretim açısından kritik olan ve yüksek onarım-değiştirme maliyetlerine sahip ekipmanlar, genellikle kestirimci bakım programı için en iyi adaylardır.

2- Veritabanı Oluşturun

Kestirimci bakımın başarılı olması için dikkate alınması gereken bir diğer faktör, makine davranışına ilişkin eyleme dönüştürülebilir içgörüler oluşturulmasıdır.

3- Arızaları Analiz Edin ve Modeller Geliştirin

Bu noktada, kuruluşun arıza modellerini oluşturmak için önceden tanımlanmış ve kestirimci bakım metodu uygulanabilecek kritik ekipmanların analiz çalışmaları yapılması gerekmektedir.

4- Hata Tahminleri Yapın

En kritik makineler ve hata modelleri belirlenirken bir sonraki adım, kestirimci bakımın hata tahminlerinin temelini oluşturacak doğru modelleme yaklaşımını tasarlamaktır.

Bu aşamanın doğru ilerlemesi aşağıdaki çıktıları sağlayacaktır:

  • Sensörler ve donanımlar aracılığıyla çalışma koşullarının izlenmesi,
  • Veri anomalileri tarafından oluşturulan kalıpların anlamlandırılması ve tahmin edilmesi,
  • Belirlenen değerlerden sapma olduğunda uyarılar oluşturulması.

5- Pilot Ekipmanda Deneyin

Kestirimci bakımın teste tabi tutulduğu ve seçilen bir pilot ekipman grubunda uygulanarak doğrulandığı aşamadır.

Süreç doğru bir şekilde yürütülürse, işletmenizin büyüklüğüne ve karmaşıklığına bağlı olarak, gözle görülür etkilerin başlaması birkaç ay sürebilecek olsa da kestirimci bakım sayesinde iş süreçlerinizde önemli iyileştirmeler gözlenecektir.