Veri Güvenliği

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme

Projemiz Analiz aşaması tamamlanmış olup, tasarım aşamasına geçilmiştir.

T.C. Sağlık Bakanlığı Teletıp-Teleradyoloji

Projemiz tamamlanmış olup, garanti hizmeti son bulmuştur.