Yazılım Geliştirme

Sahil Güvenlik Komutanlığı Lojistik Yönetim Bilgi Sistemi (LYBS)

Projemiz tamamlanmış olup, garanti hizmeti devam etmektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı Teletıp-Teleradyoloji

Projemiz tamamlanmış olup, garanti hizmeti son bulmuştur.